ELDER HASAT-2 TOPLANTISINDAN AKILDA KALANLAR

MASSIVE ENERGY
2 min readMar 18, 2021

Geçtiğimiz hafta elektrik dağıtım sektörü aktörleri Hasat-2 projesi kapsamında enerji sektöründeki trendler üzerinde neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı. Toplantının önemini ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar’ın “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başlayan HASAT-2 Projesi’ni, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturdu.” ifadesinden rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Enerji Bakanlığı, Enerji Verimliliği Derneği, Edaş temsilcileri ve enerji sektörünü takip eden firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda enerji sektörünün geleceği nasıl olmalı teması işlendi. Oldukça interaktif geçen ve sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar üzerinden ilerleyen toplantı, herkesin görüşünü alma, bu cevapları istatistiksel olarak değerlendirme ve üzerinde tartışma bakımından oldukça önemliydi.

Enerji Verimliliği Eylem Planı eylem maddeleri üzerindeki sorularda yüksek tüketim yapan sanayi aboneleri ve mesken abonelerinde enerji verimliliği çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği önemli sonuçlarından bir tanesiydi. Bu iki ayrık kategoriye baktığımızda Uzun süredir sanayi aboneleri üzerinde tasarruf çalışmaları yapılmaktayken mesken abonelerinde enerji tasarrufu çalışmalarına önem verme eğilimi ilginç ve dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Tüketim bakımından düşük olsa da bütünsel olarak baktığımızda mesken aboneleri ülke enerji tüketiminin %30’unu oluşturmaktadır. Toplam olarak baktığımızda öncelikli konuların başında olması gereken mesken aboneleri için özel uygulamaların olması gerektiği önemlidir. Enerji sektörünün en büyük paydaşlarının “Enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli gruplar hangileri olması gerekir” sorusuna %56 ile ikinci sırada meskenler cevabı vermeleri, önümüzdeki yıllarda mesken abonelerine enerji verimliliği çalışmalarının başlamasının sinyalleri olarak yorumlanabilir. Böylece meskenlerdeki %5-%10 enerji tasarrufu potansiyelini açığa çıkarabilecek ve enerji açığımızın azalmasına da ciddi katkılar sağlayabileceğiz.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise merkezsizleşme çalışmalarıydı. Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği(ELDER) yönetim kurulu üyesi Murat Pınar aynı toplantıda son beş yılda ülkemizin 180 Milyar dolarlık enerji ithalatına karşılık 170 milyar dolarlık bir ihracatımızın olduğunu dile getirdi. Rakamlara baktığımızda kendimize yetebilen bir enerji stratejimizin olduğunu düşünmek çok normal ancak elektriğin üretildiği yerde tüketilememesi, hem taşınma sırasındaki kayıpları, hem de dengeleme maliyetlerini artırmaktadır. Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesine dayanan merkezsizleşme çalışmaları da bu maliyetleri düşürerek ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak en önemli çalışmaların başında gelecektir. Belki de 21 dağıtım bölgesi merkezsizleşmede başarıya ulaşmak için yeterli olmamaktadır. Dağıtım bölgeleri kendi içinde daha küçük parçalara ayrılarak, enerji ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak, yeni yatırımların ihtiyacı karşılayamayan bölgelere öncelikli olarak yapılmasıyla teknik kayıp maliyetlerimizi en aza indirmemiz mümkün olacaktır.

Toplantıda Covid pandemisinin enerji sektörüne yansımalarından tüketici tarafı enerji verimliliğinde yapılması gerekenlere kadar bir çok önemli konu da detaylı olarak tartışıldı. Bu tarz interaktif toplantıların enerji sektöründeki sorunları daha kolay tespit etme ve çözüm önerilerinin sistematik olarak toplanması noktasında çok kritik olduğunu düşünmekteyiz. Bu toplantıların artarak devam edeceğine inanıyor, enerjimizi tüketirken çevremize vereceği zararlar konusunda sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Hasat-2 toplantısını daha detaylı olarak aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://www.elder.org.tr/ebulten/bulten312.html#haber1

--

--