ENERJİ SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

MASSIVE ENERGY
2 min readJan 15, 2021

--

Günümüzdeki yüksek standartlar ve teknoloji, insanoğlunun hayatta değişik koşullara kolay adapte olabilmesi ve bunu fırsata çevirmesi ile sağlanmıştır. Aynı durum, teknoloji ve konsept değişimlerini veya kendi içindeki dezavantajı avantaja çevirmeyi daha önceden tanımladığı mekanizma ile hayata geçirebilen büyük kurumlar veya şirketler için de geçerlidir.

Enerjide dijitalizasyon, karbonsuzlaştırma, enerjide üreticiliğin konutlara kadar indirgenebildiği yıkıcı birçok dönüşümü yaşadığımız bu çağda evlerimize elektrik servisini getiren şirketlerin de değişim yönetimi, ciddiye almaları gereken önemli bir olgudur. Değişim yönetimi, içinde birçok farklı yaklaşımın barındığı, organizasyon kültüründe proje yönetimi yerleşmesinin gerektirdiği kompleks bir süreci barındırmaktadır. Kurumda bulunan kişilerin ortaya koyacağı direncin yanı sıra regülasyon, müşteri baskısı, tedarikçi kalitesi gibi unsurlar değişim yönetimini oldukça zorlaştıran diğer hususlardır. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinde ise teknik zorluklar ve hizmet kalitesinden ödün verememe gibi hususlar değişim sürecini bir kat daha zorlaştırmaktadır.

Etkili değişim yönetimi ilgili tüm paydaşların gerçekleştirecek değişimin tüm kapsamını anlaması ile başlamaktadır. Şirkete ve çalışanlarına getireceği faydanın açıkça ortaya konduğu durumlarda çalışan direncinin kırıldığı aksine değişim sürecinin içeride savunucuları olduğu birçok senaryo vardır. Teknoloji ile arası çalıştığı sektörün doğası gereği oldukça iyi olan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, sorumluluğunu üstlendiği kritik görevin farkında olan enerji sektörü çalışanları değişim yönetiminde şirketi için kolaylıkla bir avantaj haline gelebilmektedir.

Yıkıcı dönüşüme kolay uyum sağlama, teknolojik değişimlerin ve gerekliliklerin şirkete entegrasyonu şirketin hem kısa dönemli hem de uzun dönemli stratejisinde ve projeksiyonunda oldukça önemlidir. Özellikle elektrik servis endüstrisinin geçirdiği dönüşüm ile birlikte operasyonel verimliliği artırma, servis hizmetlerinde mükemmellik hedefi , kısıtlı kesinti süreleri gibi önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu gelişim ve değişimler sayesinde ülkemiz enerji sektöründe dışa bağımlı olmaktan her geçen gün uzaklaşmakta, sektör paydaşlarının her geçen gün hizmet çeşitliliğini artırmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Böylece yıllardır bürokrasi, regülasyon ve hantallıkla anılan enerji sektörünün daha dinamik, girişimler ile çalışmaya açık ve birçok teknolojik gelişmede ülkemizin lokomotif gücü olduğunu keyifle izlemekteyiz.

Sadece enerji sektörünü değil tüm sektörleri ilgilendiren iyi tanımlanmış değişim yönetiminin dinamik yapımız sayesinde ülkemizde fonksiyonel kullanıldığında getireceği fayda açıktır. Massive Energy ailesi olarak kurumlarla yaptığımız işbirliklerinde özellikle müşteri memnuniyeti anlamında değişime ve iyileşmeye olanak sağlama ve enerji tüketim kültürünü iyileştirme edindiğimiz misyonlardan en önemlisidir. Sözü Henry Mintzberg’in akıllarda kalan sözüyle bitirelim :

Öngörülebilir dünyada zeki insanlara ihtiyaç vardır. Değişken, tahmin edilemez dünyada ise kolay adapte olan insanlara ihtiyaç vardır.

(“When the world is predictable you need smart people. When the world is unpredictable you need adaptable people”. )

--

--