İNGİLTERE’DE AKILLI SAYAÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ

MASSIVE ENERGY
2 min readJan 22, 2021

Yaygın olarak kullanılan elektrik sayaçlarının temel fonksiyonu, evlerimizdeki elektrik tüketimini kayıt etmektir. Bu sayede kapımıza kadar gelen dağıtım şirketi görevlisi bu bilgiyi merkezine iletmekte ve fatura bu şekilde kesilmektedir. Uzaktan erişim imkanlarının arttığı, veri depolama maliyetlerinin azaldığı ve ham verinin işlenerek anlamlandırma kabiliyetinin oldukça yükseldiği günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda eski tip sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi süreci gelişmiş ülkelerde halihazırda yürütülmektedir.

Bu yazımızda 2008 yılında sayaç değişim projesine başlamış İngiltere’nin bu süreçte neler yaşadığına, proje boyunca karşılaşılan zorluklar ve edinimlere değineceğiz. Projenin lansmanında ortaya konulan iddia, akıllı sayaçlardan beklentilerini oldukça yükseltmiştir. O dönemde akıllı sayaçların aşağıdaki faydaları direkt olarak sağlayacağı öngörülmüştür:

  • Ülke çapında pik zamanlı enerji tüketiminin azaltılacağı ve bu sayede toplam tüketimin de azaltılacağı
  • Dağıtım şirketlerinin operasyon giderlerinin düşeceği
  • Elektrik üreten kullanıcıların sayısının bu sayede çok artacağı

Bu yüksek beklentiler ile biraz gecikmeli başlayan proje sürecinde yaşanan en büyük dezavantajlardan biri teknoloji değişmesi nedeniyle proje devam ederken sayaç tipinin değişmesidir. İlk sayaç tipinin kullanımı yaygınlaştığında görülen hatalardan ders alınarak ikinci tip sayaç hemen geliştirilmiştir. Yeni tip sayaçların hem geliştirilme hem de sisteme entegrasyon süreleri de göz önünde bulundurulduğunda projede birkaç yıllık gecikmelere neden olmuştur.

Bu süre zarfında yaşanan aksaklıklar, sayaçların sadece ham veri sağlaması ve anlamlandırılmadığı zaman elektrik piyasasındaki hiçbir aktöre faydasının olmaması gibi gerçeklerin de gün yüzüne çıkmasıyla beraber halkta doğal önyargılar gelişmiş ve insanlar projeye mesafeli bakmaya başlamıştır.

Sistemdeki paydaşların aldığı aksiyonlar ile bu dezavantaj özellikle verilerin anlamlandırılması sayesinde avantaja dönüştürülmüştür. Proje sonunda ortaya çıkan çarpıcı istatistikler aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı sayaç kurulumu yapılan hanelerin, ticarethanelerin ve sanayi tesislerinin % 80’inde enerji verimliliği sağlanmıştır. 2020 yılında faturalarda bu sayede 300 milyon poundluk bir düşüş beklenmektedir.
  • Kurulum yapılan noktaların % 82’si projenin faydalı olduğuna inanmakta ve gelişim sağlayacağını öngörmektedir.
  • Kurulum yapılan noktaların %90’ı projenin başarılı ilerlediğini ifade etmektedir.

Ülkemizde de pilot olarak projeler geliştirilen akıllı sayaç uygulamalarını Massive Energy ailesi olarak sabırsızlıkla beklemekteyiz. Her bir haneden ay içerisinde aldığımız 1 veri ile %80 civarında cihaz verimlilik ve kullanım tahmin doğruluğu sağlayıp %5 enerji verimliliği hedefi koyan “Mesken Elektrik Tüketim Analizi Platformu” ile anlık verilerde çok daha yüksek tahmin doğruluk oranı ve kişiselleştirilmiş analiz ve öneri mekanizmaları sunacak olmanın heyecanını yaşamaktayız. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimiz olgusuyla ham halde olan verinin daha anlamlı olması gerektiği bilincindeyiz.

KAYNAK: https://www.smart-energy.com/regional-news/europe-uk/the-gb-smart-meter-roll-out-the-good-the-bad-and-the-ugly/

--

--