MASSIVE ENERGY
2 min readOct 27, 2020

--

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMLERİ İÇİN EN EKONOMİK KATKI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİ İŞ MODELLERİ RAPORUNA BİR BAKIŞ

Dönüşüm Merkezi enerji sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” raporunu bu ay içerisinde yayına soktu. Rapor, ülke enerji tüketiminin projeksiyonu mevcut verimliliğin aynı kaldığı “Frozen”, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonu “Baz” ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığın ve yatırımların uygun seviyelerde hayata alındığı “Shura” senaryolarıyla incelemektedir. Misyonumuz gereği enerji tüketim kültürünü geliştirmek ve enerji verimliliği farkındalığını artırmak için çıktığımız bu yolda Shura senaryosunun bizi heyecanlandıran noktalarını aşağıdaki şekilde paylaşmak istedik:

  • Aydınlatmada verimli ürünlerle dönüşüm elektrik tasarrufu potansiyelinin en yüksek olduğu teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Konutlarda % 44’e varan bu potansiyel uygulama kolaylığı sayesinde ülkemizin 2030 elektrik tüketim projeksiyonunda günümüzden daha düşük tüketimde olması beklenmektedir.
  • Elektrikli ev aletleri konutlardaki elektrik tüketiminin %60’ını oluşturmakta ve bu alanda elektrik tasarruf potansiyelinin tüketim miktarının %9’u kadar olduğu görülmektedir.
  • Yemek pişirmede elektrifikasyona dönüş sayesinde düşük verimli yanmadan kaçınmak %13 ‘lük verimlilik potansiyelini tetikleyecektir.
  • Dünyada konutlarda elektrik tüketiminin yaklaşık %20’sini oluşturan soğutma yükünün bireylerin gelir ve yaşam standartlarıyla birlikte artması beklenmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 2030’a kadar klima adedinin %8 artması beklenirken uygun verimlilik yatırımları ile cihazların verimlileri ile değiştirilmesinde 2030 yılında bu yükün ülkemizde %20 düşmesi sağlanabilmektedir.
  • Soğutma talebine benzer şekilde bireylerin gelir ve yaşam kalitesindeki artışla birlikte ev aletleri sayısında da artış görünmektedir.
  • Tasarruf potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda konutlarda aydınlatma, ev aletleri stand-by sürelerinin kısaltılması, buzdolabı ve dondurucuların değişimi en yüksek noktadırlar. Buna karşın akıllı ev ve ev enerji izleme cihazlarının kurulumu cihazların daha verimlileri ile değiştirilmediği sürece uygulanabilir noktada değildir.

Raporda enerji verimliliği konusunda dünyadaki gelişmeler, uygulanması gereken politikalar ve en iyi örnekler de incelenmiştir. Bu noktada ülkemiz adına sevindirici gelişmeler mevcuttur. Enerji verimliliği çözümü olarak sunulan Standartlar, Sertifikasyonlar, Enerji Verimliliği Etütleri, Enerji Yönetimi, Talep Tarafı Katılımı ve Talep Toplayıcıları, Akıllı Sayaçlar, Enerji Verimliliği Fonları, Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) , Finansman Mekanizmaları, Akıllı Tarifeler, TEDAŞ-EDAŞ İşbirliği, Dağıtık Enerji Sistemlerinin Piyasa ve Şebeke Entegrasyonu ve Dağıtık Üretim Modelleri gibi konu başlıklarında aksiyon alındığı ve uygulamaya geçen birçok faaliyetin olduğu tespit edilmiştir.

Henüz uygulamaya konulmayan ancak çok yakın zamanda gelişmelerin olduğunu beklediğimiz çözümler ise Enerji Verimliliği Yükümlülükleri, Enerji Verimliliği Yarışmaları, Enerji Verimliliği Ağları ve Elektrik Dağıtım Şirketleri için Yeni iş modelleridir.

Enerji profesyonellerine ve şirketlerine kılavuz olarak alınabilecek bu raporu literatüre kazandırdığı için SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’ne Massive Energy ailesi olarak teşekkür ederiz.

Kaynak: https://www.shura.org.tr/turkiye-elektrik-sistemi-icin-en-ekonomik-katki-enerji-verimliligi-ve-yeni-is-modelleri/

--

--

MASSIVE ENERGY

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu