YENİ YILDA BEKLENTİLER

MASSIVE ENERGY
3 min readJan 12, 2021

--

2021 yılı için hazırladığımız ilk yazımıza, hem Enerji Sektörünün hem de paydaşlarının 2020 yılında yaşanan tüm talihsiz olayların etkisinden kurtulacak çözümlere ulaştığı bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyoruz. Massive Energy ailesi olarak sektöre sunduğumuz hizmet ve katma değerli içeriklerimizin dijital dönüşüm hızının artırılmasına yönelik ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sanayide ve Binalarda uygulanabilir, yönetilebilir ve izlenebilir Enerji Verimliliği çıktılarıyla bakış açımızı daha da derinlemesine genişleterek, bu alanda çıktığımız yolda çok daha emin adımlarla ilerliyoruz.

Tüm dünya ile birlikte 2020 yılının zorlu koşullar altında geçirmemize rağmen, özellikle Enerji Sektörü ve onu etkileyen tüm paydaşların da bu koşullar altında almakta olduğu önlemler yaşamakta olduğumuz dönüşümünün dinamiklerini sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Dijital dönüşümdeki hız, iş hayatındaki mobilitenin artması, online toplantılarla maliyetlerin düşürülmesi, bu dinamiklerin kazançları arasında sayılabilecek başlıklardan sadece birkaçı.

Bir çok gelişmenin yanı sıra, enerji sektöründen bir diğer çıktı da, pandemi etkilerine rağmen enerji üretim ve tüketim tahminleri konusunda sektörün önde gelenlerinin sunduğu projeksiyonların yakaladığı başarıydı. Geriye dönük son 3 yıldır bu iki dinamo arasındaki korelasyon da, özellikle son yıllarda bu tablonun sonuçları arasındaki ilişkinin güçlendiğini göstermektedir. Tüm bu gelişmeler, ve neticesinde çıkan sonuçlar gösteriyor ki, enerji sektöründeki veri analitiği yeteneğinin artması ve bu kabiliyetin daha da artırılabileceğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.

Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının her geçen yıl yapılan/planlanan yeni yatırımlar ve teşvikler çerçevesinde artmakta olduğunu görüyoruz. 2020 yılı da olumsuz tüm faktörlere rağmen artış hızının azalmasıyla beraber bu gelişmeleri durdurmadı. Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Hedeflerinde tanımlanan, sorumlu üretim ve sorumlu tüketim kavramlarının ana odak noktası olan, bilinçlendirme çalışmalarının ve farkındalığın artırılması için çıktığımız bu yolda, yenilenebilir enerjinin, üretimdeki payının artmasına Massive Energy ailesi olarak bizler oldukça sevindik. Ülkemizdeki enerji sektörünün dar boğazlarından biri de döviz etkisi altında hareket alanının sınırlanması ve değişmesi net öngörülere sahip olmayan kur dalgalanmalarının etkisi altında varlığını sürdürmenin zorluklarıdır. Tüm bu zorluları kademeli olarak üstesinden gelebilmek adına, yerli üretimin artırılmasına yönelik olarak yenilenebilir ve yerli enerjiye çok daha fazla yatırım yapılmasının gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.

2020 yılında enerji tüketimlerinde sayılabilecek değişimlerden biri de, alt kırılımlardaki tüketim sahiplerinin rol değiştirmesidir. Ticarethane ve sanayi tüketimleri düşerken, mesken tüketimlerinin yükseldiği gözlendi. Pandemi etkisi sebebiyle, birçok hanenin evlerde geçirdiği zaman oldukça arttı. Bu durum sektör için alışılageldik bir durum olmaması sebebiyle de, gün öncesi ve gün içi piyasada dengesizlik maliyetlerinde artış gözlemledi. Bu zorluklar çerçevesinde değerlendirilmesi gereken yeni bir değişken de “Pandemi öncesi dönem ve pandemi sonrası dönem” olarak ortaya çıktı. Bu iki çıktının değerlendirilmesinden en çok pay çıkarabilecek yaklaşımlardan biri de veri analistleri veya çözümleyicileri olacaktır. Bu incelemeler özellikle demografik değişkenleri açıklamakta önemli bir gösterge ve yol gösterici olacaktır. 2020 yılına özel bu durum, belki de enerji sektörü için 2020 yılının en büyük kazançları arasında sayılmalıdır. Bu alanda önemli değerlerin çıkarılabileceğini öngörmekteyiz.

Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, Massive Energy ailesi olarak, umutla baktığımız 2021 yılından en büyük beklentimiz, üretken bir yıl olmasıdır. 2021 yılını enerji tüketim kültürümüzü iyileştirmek için somut adımların atıldığı bir yıl olarak, dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve enerjik kalın.

--

--